Reklamacje

Reklamacja ostatni raz była modyfikowany 23 Lutego 2018.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
8.1. Sklep perfumydlaciebie.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] . Sklep perfumydlaciebie.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Sprzedawane wody perfumowane nie są sygnowane oryginalnymi markami producentów, podane nazwy służą jedynie do określenia typu nuty zapachowej perfum jakim są one przypisanie, sklep nie odpowiada za ewentualne roszczenia klientów, że jakiś zapach według nich odbiega od oryginału, co może się zdarzyć przy subiektywnej ocenie każdego klienta. ponieważ sprzedawane zapachy nie są oryginalnymi zapachami poszczególnych marek, nie są sygnowane tymi markami i nie mogą być w ten sposób oceniane przez klienta. Zatem taka ocena klienta w żaden sposób nie stanowi podstawy do reklamowania towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
9.1. Sklep perfumydlaciebie.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep perfumydlaciebie.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Insity Robert Romanowski, ul. Aleksandrowicza 12a, 30-698 Kraków, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego. 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5.Sklep perfumydlaciebie.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

JUŻ OTWARTE! Zobacz nasz salon na ul. Długiej 52 w nowej odsłonie.